Materiale și Bibliografii utile

1. Totul despre sănătatea copilului autor Barbara Nees – Delaval (extras asistent medical)

2. Personalitatea, autor Ion Dafinoiu (extras psiholog)

3. Totul despre sanatatea copilului, autor Barbara Nees-Delaval (extras infirmieră)

4. Masaj Medical. Procedee, metodică, indicații terapeutice - Elena Zamora și Dan-Dragoș Crăciun

5. Manualul educatorului

6. Codul deontologic al profesiei de pshiholog cu drept de liberă practică

7. Polihandicapul (E. Verza)

8. Personalitatea (I. Dafinoiu)

9. Introducere in psihilogie (M. Zlate)

10. Extras din cartea: Îngrijirea persoanei cu handicap - Cartea Infirmierei de Sora Lungu Nicolae

11. Tratat de psihanaliză și psihoterapie de C. Enăchescu (extras pentru psiholog)

12. Manual de medicină internă - Corneliu Borundel (extras 1extras 2extras 3) 

13. Tratamentul sechelelor motorii ale encefalopatiilor infantile-extras - N. Robanescu (extras pentru kinetoterapeut)

14. Electroterapie, Educație medicală de Andrei Rădulescu

15. Instrucțiuni privind activitatea de arhivă - Ordinul de zi nr. 217 din 1996

16. Tratat de logopedie, vol I - Emil Verza

17. Sinteze de psihopedagogie specială de Alois Gherguț (estras pt psihopedagog)

18. Bazele generale ale kinetoterapiei de Mîrza-Dănilă Doina (extras pt kinetoterapeut)

19. Electroterapie, ed. II refacura si adaugita de dr. A.Radulescu, colaborator ing. Marion Burtan, Ed. medicala (Extras pt asistent medical balneo-fizio-terapie)

20. N. Robanescu, Tratamentul sechelelor motorii ale encefalopatiilor infantile, Ed. Medicala, Bucuresti 1983- extras pt kinetoterapeut

21. Extras pt psihopedagog, Adrian Rosan ;Psihopedagogie speciala; - modele de evaluare si interventie, Editura Polirom 2015

22. Tratat de igiena mintala - autor C-tin Enachescu, editura Polirom 2004

23. Personalitatea - Metode Calitative de abordare - autor Ion Dafinoiu, Editura Polirom 2002

24. Personalitatea - Metode Calitative de abordare - autor Ion Dafinoiu, Editura Polirom 2002

25. Codul de etică al personalului contractual și al funcționarilor publici din cadrul DGASPC Hunedoara

26. Tudor Sbenghe, Kinesiologie - Stiinta miscarii, Editura Medicala, Bucuresti ,2005 - (extras pentru kinetoterapeut - adulti) - Partea 1

27. Tudor Sbenghe, Kinesiologie - Stiinta miscarii, Editura Medicala, Bucuresti ,2005 - (extras pentru kinetoterapeut - adulti) - Partea 2

28. CONSILIEREA COPIILOR - Kathryn Geldard, David Geldard, Rebecca Yin Foo, editia a II -a , Editura Polirom