Tehnologii asistive

 Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilitatăți derulează proiectul „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, în cadrul proiectelor cofinanțate din Programul Operațional Capital Uman (POCU) – Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți. Durata proiectului este de 3 ani.

Citește mai mult