GDPR

Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

Responsabilul cu protecția datelor

Patricia Elena Pop
Email: gdpr@dgaspchd.ro
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara
Adresa: Piața Gării nr. 9A, Deva, Jud. Hunedoara
Telefon: 0254.233341; 0254.233340 

INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către DGASPC Hunedoara