Anunţuri de interes general 2021

Materiale și Bibliografii utile

Formulare pentru înscriere concurs


Selectați anul :


Anunțuri pe anul 2021

Data Conținut Descarcă document
24-09-2021Anunț cuprinzând rezultatele obținute de candidați la proba scrisă susţinută în data de 23.09.2021
16-09-2021Anunț privind rezultatele finale ale concursului organizat in perioada 17.08.2021-15.09.2021-Comisia Nr. 1
16-09-2021Anunț rezultate selecție dosare pt. concursul din 23.09.2021
16-09-2021Anunț rezultate finale concurs 17.08.2021-14.09.2021
15-09-2021Anunț privind rezultatele obținute la interviul desfășurat in data de 15.09.2021- Comisia Nr. 1
15-09-2021Anunț concurs posturi contractuale vacante ce se desfășoară in data de 07.10.2021
14-09-2021Anunț rezultate interviu 14.09.2021, comisia nr 2
14-09-2021Anunț concurs 6 octombrie 2021
10-09-2021Anunț privind rezultatele probei scrise din 09.09.2021-Comisia 1
10-09-2021Rezultate examen promovare 10.09.2021
10-09-2021Anunț rezultate concurs 09.09.2021 comisia nr. 2
09-09-2021Anunț rezultate finale examen de promovare personal contractual debutant
08-09-2021Anunț privind rezultatul la proba scrisa a examenului de promovare a personalului contractual debutant susținut in 08.09.2021
01-09-2021Anunț concurs posturi contractuale vacante 23.09.2021
01-09-2021Anunț privind rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 09.09.2021- îngrijitoare
01-09-2021Anunț privind rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 09.09.2021-infirmiere, spălătoreasă
01-09-2021Anunț privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere depuse pentru examenul de promovare a personalului contractual debutant din 08.09.2021
30-08-2021Anunț privind rezultatele finale obținute la concursul organizat in perioada 02.08.2021-27.08.2021
27-08-2021Anunț privind rezultatele obținute la interviul desfășurat in data de 27.08.2021
26-08-2021Anunț examen promovare 10.09.2021
25-08-2021Anunț rezultate finale concurs 28.07.2021-23.08.2021
24-08-2021Anunț privind rezultatele obținute de candidați la proba scrisa susținută in data de 24.08.2021
24-08-2021Anunț examen de promovare personal contractual debutant 08.09.2021
23-08-2021Rezultate interviu 23.08.2021
19-08-2021Anunț rezultate proba scrisa 19.08.2021
18-08-2021Anunț rezultate finale concurs 20.07.2021-16.08.2021
17-08-2021Anunț privind rezultatele finale obținute la concursul organizat in perioada 16.07.2021-13.08.2021
17-08-2021Anunț privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere depuse pentru concursul ce se va desfășura in data de 24.08.2021 - proba scrisa
17-08-2021Anunț concurs posturi contractuale vacante in data de 09.09.2021
16-08-2021Anunț rezultate interviu 16.08.2021
13-08-2021Rezultate contestație pentru proba scrisa a concursului din data de 11.08.2021
13-08-2021Rezultate interviu 13.08.2021
12-08-2021Anunț cuprinzând rezultatul la contestațiile depuse la proba scrisa a concursului desfășurat in 10.08.2021
12-08-2021Anunț rezultate selecție dosare concurs 19.08.2021
12-08-2021Anunț rezultate proba scrisa desfășurată in data de 11.08.2021
11-08-2021Anunț cuprinzând rezultatele obținute de candidați la proba scrisa susținută in data de 10.08.2021
10-08-2021Anunț rezultate finale examen promovare personal contractual debutant 09.08.2021
10-08-2021Anunț rezultate finale concurs 12.07.2021-10.08.2021
09-08-2021Anunț privind rezultatul la proba scrisa a examenului de promovare a personalului contractual debutant susținut in data de 09.08.2021
06-08-2021Rezultate interviu concurs 06.08.2021
04-08-2021Anunț selecție dosare concurs 11.08.2021
04-08-2021Anunț rezultate proba scrisa concurs 03.08.2021
03-08-2021Anunț rezultate selecție dosare concurs 10.08.2021
02-08-2021Anunț concurs ocupare posturi vacante de conducere
02-08-2021Proces-verbal privind selecția dosarelor pentru examenul de promovare din 09.08.2021
28-07-2021Anunț rezultate selecție dosare concurs 03.08.2021
28-07-2021 Anunț concurs posturi contractuale vacante
26-07-2021Anunț organizare concurs de recrutare experți județeni servicii sociale - asistenți sociali din cadrul DGASPC
23-07-2021Anunț examen promovare
21-07-2021Erata concurs 03.08.2021 - proba scrisa
20-07-2021Anunț concurs posturi contractuale vacante
16-07-2021Anunț concurs posturi contractuale vacante
12-07-2021Anunț concurs posturi contractuale vacante, bibliografie, acte necesare
01-07-2021Anunț rezultate finale concurs organizat in perioada 03.06.2021-30.06.2021
30-06-2021Anunț privind rezultatele finale ale concursului desfășurat in perioada 27.05.-29.06.2021
30-06-2021Rezultate interviu desfășurat in data de 30.06.2021
29-06-2021Anunț privind rezultatele probei de interviu din data de 29.06.2021
28-06-2021Rezultate proba scrisa desfășurată in data de 28.06.2021
24-06-2021Anunț privind rezultatele finale obținute la concursul organizat in perioada 19.05.2021-22.06.2021 - Comisia nr.1
24-06-2021Anunț privind rezultatele obținute la proba scrisa din 23.06.2021
23-06-2021Rezultate finale concurs 19.05.2021-22.06.2021 -comisia nr. 2
23-06-2021Anunț privind rezultatele obținute la interviul desfășurat in data de 22.06.2021 -Comisia nr. 1
22-06-2021Anunț privind rezultatele obținute la interviul desfășurat în data de 22.06.2021 -Comisia nr. 2
18-06-2021Anunț privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere depuse pentru concursul din data de 28.06.2021- proba scrisa
16-06-2021Anunț cuprinzând rezultatele obținute de candidați la proba scrisa susținută in data de 15.06.2021 -Comisia nr. 2
15-06-2021Anunț cuprinzând rezultatele obținute la proba scrisa susținută in data de 15.06.2021 Comisia nr.1
14-06-2021Anunț privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere depuse pentru concursul din data de 23.06.2021-proba scrisa


Anunțuri mai vechi

Data                                    Comunicat                        Document
08.06.2021 Rezultate finale concurs 17.05.2021 - 07.06.2021
07.06.2021 Rezultate selecție dosare concurs 15.06.2021 comisia nr.1
07.06.2021 Rezultate selecție dosare concurs 15.06.2021 ( Centrul de primire in regim de urgenta Deva, Deva, strada Scarisoara, nr.3)
07.06.2021 Anunț privind rezultatele probei interviu din data de 07.06.2021
03.06.2021 Rezultatele probei scrise din data de 03.06.2021
03.06.2021 Anunț si bibliografie Concurs 28.06.2021 posturi contractuale vacante
02.06.2021 Anunț privind rezultatele finale obținute la concursul organizat in perioada 05.05.2021-31.05.2021
31.05.2021 Anunț privind rezultatele obținute la interviul desfășurat in data de 31.05.2021
27.05.2021 Anunț rezultate proba scrisa desfășurată in data de 27.05.2021
27.05.2021 Concurs ocupare posturi (anunț, bibliografie, formulare)
25.05.2021 Anunț rezultate selecție dosare - concurs 03.06.2021
20.05.2021 Anunț privind rezultatele selecției dosarelor depuse pentru concursul din data de 27.05.2021
19.05.2021 Concurs ocupare posturi (anunț, bibliografie, formulare)
17.05.2021 Concurs 03.06.2021 posturi contractuale temporar vacante
05.05.2021 Anunț concurs 27.05.2021 posturi de natura contractuala si bibliografie
01.03.2021 Rezultate finale concurs recrutare funcție publică
26.02.2021  Rezultate proba interviu
23.02.2021 Rezultatul probei scrise  
22.02.2021 Rezultate proba suplimentară
11.02.2021 Rezultate selecția dosarelor la concurs funcție publică
05.02.2021 Rezultate finale la concursul de ocupare a funcției publice de execuție de consilier juridic I debutant
03.02.2021 Anunț rezultate proba interviu din data de 03.02.2021
03.02.2021 Anunț rezultate finale concurs 05.01.2021 - 01.02.2021
01.02.2021 Anunț rezultate interviu 01.02.2021
28.01.2021 Anunț rezultate proba scrisa din data de 28.01.2021
28.01.2021 Rezultate proba scrisa concurs 27.01.2021
25.01.2021 Rezultat contestație selecție dosare concurs 27.01.2021
21.01.2021 Anunț concurs funcție publica
21.01.2021 Anunț selecție dosare concurs 27.01.2021
20.01.2021 Rezultate selecția dosarelor la concurs funcție publica
05.01.2021 Anunț concurs posturi de natura contractuala 27.01.2021