RESPONSABIL GDPR

Responsabilul cu protecția datelor

Patricia Elena Pop
Email: gdpr@dgaspchd.ro
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara
Adresa: Piața Gării nr. 9A, Deva, Jud. Hunedoara

Telefon: 0254.233341; 0254.233340