Cardul european pentru dizabilitate

 

Începând cu anul 2016 se implementează în Romania proiectul pilot „Asigurarea mobilității pentru persoanele cu dizabilități în Romania și Europa”, proiect ce asigura eliberarea documentului denumit „Card european pentru dizabilitate”(denumit în continuare „card”)

Cardul este destinat utilizării de către persoanele cu handicap grav, accentuat, mediu sau ușor, adulți și minori.

Cu ajutorul acestuia, persoanele cu dizabilitati vor putea avea acces gratuit la spectacole, muzee, manifestări artistice si sportive, in țară si străinătate, in tarile partenere din cadrul proiectului: Slovenia, Belgia, Cipru, Italia, Estonia, Finlanda, Malta si Romania.

In vederea eliberării cardului, persoanele cu handicap sau reprezentanții legali ai acestora (sau șefii de centre în cazul persoanelor cu handicap instituționalizate) vor depune la D.G.AS.P.C. Hunedoara din Aleea Romanilor nr. 7 – Birou evidenta prestații sociale in zilele de luni, marti, miercuri sau joi, intre orele 8-15 sau vor fi transmise prin poștă (Poșta Română sau curierat), următoarele documente :

-          cerere tip (se găsește pe site-ul instituției)

-          fotografie recenta format 2/3 (tip buletin)

-          copie certificat încadrare in grad de handicap aflat in termen de valabilitate

                Documentele pot fi depuse începând cu data de 16 10 2016.                

                Se pot solicita detalii la adresa de e-mail dgaspchd.beps@gmail.com

                Foarte important :

Pentru a putea utiliza cardul (cu predilecție in cazul participării la evenimente artistice si sportive), persoanele cu dizabilități vor vizita obligatoriu site-ul proiectului si vor urma instrucțiunile în acest sens (exista astfel necesitatea stringenta ca persoanele cu dizabilități si/sau - după caz - reprezentanții legali ai acestora sa aibă acces si cunoștințe de utilizare a internetului).

 

                In prezent se desfășoară acțiunea de colectare a cererilor si de eliberare a cardurilor, programul urmând sa fie funcțional începând cu data de 01 01 2017, potrivit reprezentanților Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.