Etică și Integritate

Raport anual privind respectarea normelor de conduita de către personalul contractual DGASPC Hunedoara 2022

Raport de monitorizare privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, pentru anul 2022

Raport de monitorizare privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, pentru anul 2021

Codul de etică al personalului contractual și al funcționarilor publici din cadrul DGASPC Hunedoara

Raport de monitorizare pentru anul 2020 cu privire la respectarea principiilor si normelor de conduita de către funcționarii publici din cadrul DGASPC Hunedoara

Principii si Norme de conduită

Măsuri organizatorice pentru desemnarea consilierului de etică

Dispoziția privind desemnarea consilierului de etica din cadrul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Hunedoara

Chestionar de evaluare adresat cetățenilor si beneficiarilor direcți ai activității DGASPC Hunedoara - pe anul 2024

Raport de monitorizare privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, pentru anul 2023

Egalitatea de șanse, etică și integritate în desfășurarea activității