Acte necesare in vederea evaluarii complexe a copiilor cu handicap PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 10 Decembrie 2010 06:54
Începând cu data de 19.12.2016 a fost emis Ordinului 1985/1305/5805 privind metodologia pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de  handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor  cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.
Pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap  este necesar depunerea următoarelor documente:
 
-          cerere pentru evaluate complexă și încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap/acces la servicii de abilitare și reabilitare
-     fișa medicală sintetică de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea specializată în îngrijiri paliative;
-          certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate
-          copii ale documentelor medicale adiționale la certificatul medical de tip A5 (scrisoare medicală, bilete de externare/recuperare);
-          fișa de evaluare psihologică de la psihologul atestat în psihologie clinică se completează obligatoriu  pentru toate cazurile noi indiferent de dizabilitate iar pentru cazurile care sunt în evidența serviciului se completează doar pentru copiii cu dizabilități mintale, psihice, asociate, boala canceroasă și HIV/SIDA.
-          fișa psihopedagogică;
-          ancheta socială de la primăria de domiciliu însoțită de anexa nr. 6- fișa factori de mediu
-          copie certificat de naştere, C.I. – copil, copie BI/CI părinţi
-          copie sentinţă de divorţ, hotărâre/dispoziţie plasament (dacă este cazul).
-      documentele lipsă la dosar la data reevaluării se vor depune ulterior la SECC în termen de 5 zile dar nu mai târziu de data expirării certificatului( vechi) de grad de handicap.
Ultima actualizare în Miercuri, 28 Decembrie 2016 15:45